Abdülhakîm-i Arvâsî Sözleri

Abdülhakîm-i Arvâsî Sözleri

Abdülhakîm-i Arvâsî, Nakşibendiyye tarikatının önde gelen isimlerinden biridir. 19. yüzyılda yaşamış ve birçok önemli eser vermiştir. Arvâsî’nin sözleri, tasavvuf ve zühd anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu sözler, Allah’a yakınlaşmak ve ahirette kurtuluşa ermek için nefsânî arzulardan uzak durmanın ve Allah’ın rızasına uygun bir hayat sürmenin önemini vurgulamaktadır.


Abdülhakîm-i Arvâsî Sözleri

“Tasavvuf, ilâhî lutufları bir bir saymak ve ayıpları gizlemektir.”

“En faziletli ibadet, gece gündüz daima hüzün içinde olmaktır.”

“Zühd, Allah’ın rızasını talep etmek için dünyadan yüz çevirmektir.”

“Dünyaya meyledenin kalbi, ahiretten gaflet içinde olur.”

“Kendini bilen Allah’ı bilir.”

“Sabır, müminin silahıdır.”

“Rıza, Allah’ın kaderine teslim olmaktır.”

“Sabreden ve rıza gösteren, Allah’ın sevgisini kazanır.”

“Her musibette bir hayır vardır.”

“Şükür, nimetin artmasına sebep olur.”

Abdülhakîm-i Arvâsî Sözleri
Abdülhakîm-i Arvâsî Sözleri

“Günahlardan sakınmak, ibadetlerin en faziletlisidir.”

“Dilini zapt etmek, imanın alametidir.”

“Yalan söylemek, her türlü kötülüğün başıdır.”

“Affetmek, erdemlilerin sıfatıdır.”

“Cömertlik, Allah’ın sevdiği bir haslettir.”

Benzer Konular  Jack London Sözleri
Kişiler İle İlgili Sözler