Ahi Evran Sözleri

Ahi Evran, Türk İslam düşünürü, ilim adamı ve tasavvuf büyüğüdür. Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu olarak bilinir. Ahi Evran, XIII. yüzyılda yaşamış ve Anadolu’da sosyal, kültürel ve ekonomik alanda önemli etkileri olan bir şahsiyettir. İşte Ahi Evran’a atfedilen bazı sözler ve bu sözlerin genelde ahlaki ve toplumsal değerlere vurgu yaptığı görülür:

“Güzel ahlak, insanı yücelten en değerli süs ve zenginliktir.”

“Büyük adam olmak için büyük düşünmek gerekir.”

“Düşünmeyen gözler, sadece görür; düşünmeyen kulaklar, sadece duyar; düşünmeyen dil, sadece konuşur; düşünmeyen kalp ise sadece atar.”

“İnsanlar arasında en değerli olan, işlerin en güzelini yapan ve en güzel şekilde yarar sağlayandır.”

“Bir insan, sadece kendi yararını değil, aynı zamanda toplumunun yararını da düşünmelidir.”

“Haksızlık karşısında sessiz kalanlar, zalimlerin ortağı olurlar.”

“Sabır, her türlü sıkıntıyı hafifleten en güçlü ilaçtır.”

“Dostluk, bir insanın en değerli hazinesidir.”

“Yalan söylemek, insanın en büyük düşmanıdır.”

“Bir insanın en büyük serveti, bilgidir.”

“Güzel söz, her zaman güzel bir tesir bırakır.”

“Bir insanın değeri, sadece mal varlığı ile ölçülemez; asıl değer, karakterindedir.”

“Dünya malı, ahiret malının yanında değersizdir.”

“Mallarını paylaşmayanlar, çocuklarını da paylaşmayanlardır.”

“İnsanlar arasında en yüksek makam, en fazla hizmet edendir.”

“Bir insanın yaşamı, başkalarının yaşamlarını güzelleştirmekle anlam kazanır.”

“Adalet, insanların en büyük arzusudur.”

“İnsanlar arasında farklılıklar olsa da, herkesin ortak bir değeri vardır: insanlık.”

“Güzellik, sadece dış görünüşte değil, aynı zamanda iç dünyada da olmalıdır.”

“Bir insanın güzelliği, yüzünde değil, yüreğindedir.”

“Bir insan, sadece kendi iyiliği için değil, aynı zamanda başkalarının iyiliği için de çaba göstermelidir.”

“İnsanların en büyük korkusu, sevdiklerini kaybetmekten gelir.”

“Bir insanın değeri, sadece zenginliği ile değil, aynı zamanda insanlığı ile de ölçülür.”

Benzer Konular  Farklılık ile ilgili sözler

“Bir insanın gerçek gücü, sabrında ve metanetindedir.”

“İyilik yapmak, bir insanın en büyük mutluluğudur.”

“Bir insan, sadece kendi yaşamını değil, aynı zamanda toplumunun yaşamını da güzelleştirmelidir.”

“Öfke, insanı hükümdarlığının en kötüsü yapar.”

“Bir insanın en büyük düşmanı, kendi kötü huylarıdır.”

“Bir insan, sadece kendi çıkarlarını değil, aynı zamanda toplumunun çıkarlarını da gözetmelidir.”

“Bir insanın değeri, sadece maddi varlığı ile değil, aynı zamanda karakteri ve ahlakı ile de ölçülür.”

“Güzel ahlak, insanın en değerli süsüdür.”

“Bir insan, sadece kendi yaşamını değil, aynı zamanda çevresindeki yaşamları da güzelleştirmelidir.”

“Bir insan, sadece kendi iyiliği için değil, aynı zamanda başkalarının iyiliği için de çaba göstermelidir.”

“Bir insanın gerçek gücü, sabrında ve metanetindedir.”

“Bir insan, sadece kendi yaşamını değil, aynı zamanda çevresindeki yaşamları da güzelleştirmelidir.”

Güzel Sözler