1. Anasayfa
  2. Atatürk Sözleri

Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri

Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri
0

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi olarak, ülkenin modernleşme ve çağdaşlaşma sürecini şekillendiren bir dizi ilkeyi benimsemiştir. Bu ilkelere arasında önemli bir yere sahip olan cumhuriyetçilik, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve politik yapısını kökten değiştirmeyi amaçlayan bir ilkedir. Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi, Türk milletinin egemenliğini esas alırken, demokratik, laik ve hukuk devleti prensiplerini vurgular. İşte Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri


Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri

Cumhuriyet rejimi, demokrasinin de gerçek bir ifadesidir.”

“Cumhuriyet devrimlerimizin esas gayesi, Türk milletini çağdaş medeniyetin üstüne çıkarmaktır.”

“Cumhuriyet, halkı egemen kılmaktır.”

“Cumhuriyet, Türk milletine lazım olan en hayırlı idare şeklidir.”

“Cumhuriyet, fikir serbestliği isteyen bir hürriyet rejimidir.”

“Cumhuriyet, halkın eseridir.”

“Cumhuriyet; eşit, bağımsız, hür, demokratik Türk devletidir.”

“Cumhuriyet, ilerlemenin ve medeniyetin tam zıddı olan bütün eski kavramları ortadan kaldırmıştır.”

“Cumhuriyet devrimlerle, Türk milletine çağdaş bir uygarlık düzeyi sağlamayı amaçlar.”

“Cumhuriyet, milletin hakimiyetini ilan etmesidir.”

“Cumhuriyet rejimi, her türlü despotizme ve baskıya karşıdır.”

“Cumhuriyet, Türk milletine bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandırmıştır.”

“Cumhuriyet, milletin iradesini esas alan bir devlet şeklidir.”

“Cumhuriyet, hukuk devleti olmayı gerektirir.”

“Cumhuriyet; insan haklarına, demokrasiye ve adalet prensiplerine dayanır.”

“Cumhuriyetin temel ilkesi, milletin hâkimiyeti ve egemenliğidir.”

“Cumhuriyet, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için kurulmuştur.”

“Cumhuriyet, bilimin ve eğitimin rehberliğinde ilerlemeyi hedefler.”

“Cumhuriyet, her türlü ayrımcılığa karşıdır.”

“Cumhuriyet, Türk milletinin onurlu bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlar.”

Atatürk'ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri
Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri

“Cumhuriyetin en büyük eserleri, milletin birlik ve beraberliğiyle gerçekleşir.”

“Cumhuriyet, özgür düşünce ve fikirleri teşvik eder.”

“Cumhuriyet, Türk milletine kendi kaderini tayin etme hakkını vermiştir.”

“Cumhuriyet, halkın refahını artırmayı amaçlar.”

“Cumhuriyet, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımanın aracıdır.”

“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir.”

“Cumhuriyet fazilettir.”

“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir.”

“Cumhuriyet rejimi, milletimizin karakterine ve tarihi geleneklerine en uygun idare şeklidir.”

“Cumhuriyet, milletin kendi kendini yönetmesi demektir.”

“Cumhuriyet, halka dayanan bir idaredir.”

“Cumhuriyet, milli birlik ve beraberliğin en sağlam teminatıdır.”

“Cumhuriyet, hürriyet ve istiklalin yegane güvencesidir.”

“Cumhuriyet, ilim ve fenni teşvik eden bir idaredir.”

“Cumhuriyet, imar ve kalkınmayı hızlandıran bir idaredir.”

“Cumhuriyet, sosyal adaleti sağlayan bir idaredir.”

“Cumhuriyet, bütün vatandaşlara eşit hak ve imkanlar tanıyan bir idaredir.”

“Cumhuriyet, laik bir idaredir.”

“Cumhuriyet, demokratik bir idaredir.”

“Cumhuriyet, milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inandığımız bir idaredir.”


Atatürk’ün cumhuriyetçilik ile ilgili sözleri İngilizce

“Republic means the public affair. It is a matter of the common, shared, and public.”

“Republic is a regime of the people, by the people, for the people.”

“Republic is to give every citizen the opportunity to make the best use of his talents and capabilities.”

“In the Republic, sovereignty unconditionally belongs to the people.”

“Republic is the regime that reflects the general will and the common mind.”

“Republic is the foundation of independence, the guarantee of individual rights and freedom.”

“Republic is the state of democracy where everyone enjoys equality before the law.”

“The Republic is the guardian of the principles of justice, equality, and human rights.”

“In the Republic, the people are the real rulers, and their will is above all.”

“The Republic is a symbol of progress, modernity, and enlightenment.”

“Republic is the shield that protects the nation against tyranny and oppression.”

“In the Republic, knowledge and science are valued, and ignorance is dispelled.”

“Republic is a commitment to secularism, ensuring freedom of belief for every citizen.”

“Republic is the legacy of our struggle for independence and sovereignty.”

“In the Republic, the government serves the people, not the other way around.”

“The Republic is the product of a conscious and determined will for a better future.”

“Republic is the guarantee of peace, stability, and prosperity for the nation.”

“In the Republic, the law is above all, and justice prevails without discrimination.”

“Republic is the common ground where diverse cultures and beliefs coexist peacefully.”

“The Republic is a tribute to the sacrifices made for the nation’s unity and integrity.”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir