1. Anasayfa
  2. Sözü Kime Aittir

Ekmek Bulamıyorlarsa Pasta Yesinler sözü kime ait


0

“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” ifadesi, Fransız Devrimi öncesi dönemde, efsaneleşmiş Fransız Kraliçesi Marie Antoinette’e atfedilen bir söz olarak bilinir. Ancak, bu sözün gerçekten Marie Antoinette’e ait olup olmadığı tartışmalıdır ve kesin bir kaynağa dayandırılamamıştır.

Marie Antoinette, eşi XVI. Louis ile birlikte Fransız Monarşisi’nin son dönemlerinde halk arasında popüler olmayan bir figürdü. Lüks ve savurgan yaşam tarzıyla eleştirilmiş ve halkın yoksulluğuna duyarsız olduğu düşünülmüştü. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü de bu eleştirilerden biridir.

Fransızca aslı “Qu’ils mangent de la brioche” olan bu ifade, halkın ekmek sıkıntısı çektiği bir dönemde (ki bu doğru olmayabilir), Marie Antoinette’nin halka karşı duyarsızlığını göstermek için söylendiği rivayet edilir. Ancak, bu ifadenin Marie Antoinette’ye ait olduğunu doğrulayan kesin bir kaynak bulunmamaktadır. Ayrıca, bu sözün aslında Marie Antoinette’e atfedilmesinden yıllar sonra ortaya çıktığı ve o dönemde böyle bir ifadenin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu da kaydedilmelidir. Dolayısıyla, bu ifadenin gerçek kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir