Erkekçe Sözler

Erkekçe sözler, genellikle cesaret, güç, fedakarlık, onur ve mertlik gibi erkekle özdeşleştirilen değerleri anlatan sözlerdir. Bu sözler genellikle atasözleri, şiirler, şarkılar ve hikayeler yoluyla nesilden nesile aktarılmıştır.

“Erkek adam dediğin, sözünün eri olur.”

“Gerçek erkekler, zor zamanlarda belli olur.”

“Erkeklik, güç göstermekle değil, doğruyu savunmakla ölçülür.”

“Erkek dediğin, verdiği sözü tutar.”

“Dürüstlük, bir erkeğin en değerli silahıdır.”

“Erkek olmak, bedenen güçlü olmaktan çok, karakterli olmaktır.”

“Gerçek bir erkek, başarısızlıklardan ders çıkarır.”

“Erkek dediğin, sevdiğinin arkasında dağ gibi durur.”

“Kendine saygısı olan bir erkek, asla yalan söylemez.”

“Zorluklar karşısında yılmayan adam, gerçek bir erkektir.”

“Erkek dediğin, sözüne sadık kalır, güvenilir olur.”

“Cesaret, erkeğin ruhundaki ateştir.”

“Erkeklik, parayla değil, mertlikle ölçülür.”

“Bir erkeğin değeri, sözü ve duruşu ile belli olur.”

“Erkek dediğin, zor olanı seçer ve sonuna kadar gider.”

“Onurlu bir erkek, asla haksızlığa boyun eğmez.”

“Erkek adam, başkalarını korur ve kollar.”

“Güçlü bir erkek, kendini kontrol edebilen erkektir.”

“Erkeklik, başkalarına saygı duymakla başlar.”

“Bir erkeğin gerçek gücü, kalbindeki merhametten gelir.”

“Erkek dediğin, yanlış yaptığında özür dilemesini bilir.”

“Erkek olmak, adaletli olmaktan geçer.”

“Gerçek erkek, çıkarları için değil, değerleri için yaşar.”

“Erkek adam, haksızlık karşısında susmaz.”

“Erkeklik, güçlülükten ziyade, vicdanlı olmaktır.”

“Bir erkeğin karakteri, zor zamanlarda ortaya çıkar.”

“Erkek dediğin, kendi hatalarının sorumluluğunu alır.”

“Cesur erkekler, korkularının üzerine yürür.”

“Erkek olmak, sabırlı olmayı gerektirir.”

“Gerçek bir erkek, kendini geliştirir ve daima daha iyi olmaya çalışır.”


Erkekçe Laflar

“Erkek adam dediğin, lafının arkasında durur.”

“Söz vermek kolay, tutmak erkek işidir.”

“Erkek dediğin, işini sağlam yapar.”

“Erkek adam, omzundaki yükü taşır.”

“Dostunun yanında, düşmanının karşısında olacaksın, erkek adam!”

Benzer Konular  Edib Ahmet Yükneki Sözleri

“Erkek olmak, mertlik ister.”

“Erkek dediğin, yürekli olur.”

“Adam gibi yaşamak, erkek olmanın gereğidir.”

“Erkek adam, lafını esirgemez.”

“Erkek dediğin, cesur olur.”

“Erkeklik, kendini bilmekle başlar.”

“Erkek adam, işine bakar.”

“Erkek dediğin, adaleti savunur.”

“Erkek olmak, her daim dik durmaktır.”

“Erkek adam, sırtını yaslanacak dağ olur.”

“Erkeklik, gücünü doğru kullanmaktır.”

“Erkek adam, doğru bildiğinden şaşmaz.”

“Erkek dediğin, haksızlığa boyun eğmez.”

“Erkek adam, sözünü yerde bırakmaz.”

“Erkeklik, özünde saklıdır.”

“Erkek dediğin, merhametlidir.”

“Erkek adam, verdiği sözün arkasında durur.”

“Erkek dediğin, yalan söylemez.”

“Erkeklik, dürüstlüktür.”

“Erkek adam, asla pes etmez.”

“Erkek dediğin, çamur atmaz.”

“Erkek adam, düşmanını bile adaletle yener.”

“Erkek dediğin, acizliğe düşmez.”

“Erkek olmak, sabretmeyi gerektirir.”

“Erkek adam, herkesin güvenini kazanır.”

“Erkek dediğin, iki yüzlü olmaz.”

“Erkeklik, adam gibi yaşamaktır.”

“Erkek adam, korkusuzca konuşur.”

“Erkek dediğin, sevdiğine sahip çıkar.”

“Erkek olmak, yürekli olmayı gerektirir.”

“Erkek adam, doğruluktan sapmaz.”

“Erkek dediğin, adil olur.”

“Erkeklik, mertlikle ölçülür.”

“Erkek adam, yalanla yaşanmaz.”

Güzel Sözler