1. Anasayfa
  2. Kişiler İle İlgili Sözler

Roland Barthes Sözleri

Roland Barthes Sözleri
0

Roland Barthes, 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir ve dil, semiyoloji ve edebiyat eleştirisi konularında özgün görüşleriyle tanınır. Barthes’ın eserleri, dilin yapısını ve metinlerin nasıl anlamlandırıldığını sorgulayan bir düşünce çerçevesi sunar. İşte Roland Barthes Sözleri

Roland Barthes Sözleri

“Bir yazar yazdığı şeyi açıklamaz, sadece yazar.”

“Dil, insanın öznenin öznesidir.”

“Dil, bize ait olmayan bir şeyi oluşturur.”

“Bir metin, bir kültürün ürünüdür, anlamı da kültür tarafından belirlenir.”

“Her dil, kendisine ait bir dünyayı ifade eder.”

“Yazar, metni oluştururken ölür, okur onu yeniden hayata döndürür.”

“Her metin bir önceki metini çağrıştırır.”

“Okuma, metni yeniden yazma eylemidir.”

“Bir metin, sadece o metni değil, aynı zamanda o metinle ilgili tüm diğer metinleri içerir.”

Roland Barthes Sözleri
Roland Barthes Sözleri

“Yazar, metni üzerindeki kontrolünü kaybettikçe, okur metni kendi bağlamında yeniden şekillendirir.”

“Metin, dilin sınırlarını zorlar ve dilin çokluğunu gösterir.”

“Anlam, okurun katkısı ve yorumuyla ortaya çıkar.”

“Yazar, metni üzerinde tam anlamıyla egemen değildir; okur, metni kendi bakış açısıyla yorumlar.”

“Bir metin, sonsuz sayıda yorumun ve anlamın kapısını aralar.”

“Dil, bir şeyi ifade etmekten çok, o şeyin varlığını kurar.”

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir