Seküler Ne Demek? Seküler Nedir?

“Seküler” kelimesi, genellikle dini olmayan, laik veya dünyasal anlamlarında kullanılır. Bu terim, toplum, kültür, eğitim veya devlet gibi alanlarda dini faktörlerin etkisinden bağımsız olan şeyleri ifade eder.

Seküler’in Kullanım Alanları:

  1. Laiklik: Seküler terimi, devletin ve dinin ayrıldığı, devletin dini otoriteye dayanmadığı laik bir yapıyı ifade etmek için kullanılır. Laiklik, bireylerin dini inançlarına saygı duyan ancak bir dinin öğretilerine dayanmayan kamusal alanı destekleyen bir ilkeye dayanır.
  2. Eğitim: Seküler eğitim, dini öğretiler yerine bilimsel ve rasyonel bilgiye dayalı eğitimi ifade eder. Seküler eğitimde din veya inanç konuları genellikle tarafsız bir şekilde ele alınır.
  3. Kültür ve Sanat: Seküler kültür ve sanat, dini temaları değil, insan doğasını, toplumsal konuları, bilimi ve diğer dünyevi konuları ele alan eserleri ifade eder.
  4. Toplumsal Hareketler: Seküler toplumsal hareketler, dini temelde olmayan, genellikle birey hakları, laiklik veya eşitlik gibi dünya konularına odaklanan hareketleri ifade eder.

Seküler ve Dindarlık Arasındaki Farklar:

Seküler terimi, dindarlığa karşı bir duruş veya dini öğretilerin olmadığı anlamına gelmez. Seküler bir toplumda, bireyler dindar olabilirler, ancak kamusal alanın ve devletin dini otoriteye dayanmadığı kabul edilir. Dindarlık, kişisel inançlara ve ibadetlere odaklanırken, sekülerlik toplumsal ve kamusal alanı kapsar.

Sonuç olarak, “seküler” terimi, dini olmayan, laik veya dünyasal anlamlarında kullanılır. Bu terim, toplumsal, kültürel ve devlet yapıları gibi alanlarda dini faktörlerin etkisinden bağımsız olan şeyleri ifade eder.

Benzer Konular  Hadari ne demek?
Ne Demek