1. Anasayfa
  2. Güzel Sözler

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sözleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sözleri
0

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve hem edebi eserleriyle hem de fikirleriyle Türk kültür ve düşünce hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Onun sözleri, döneminin sosyal, siyasal ve kültürel atmosferini yansıtırken, aynı zamanda insanlık ve toplum üzerine derinlemesine düşünmeye sevk eder. Bir makalede, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bazı tanınmış sözlerini bulabilirsiniz.


Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sözleri

“İnsan, bir milleti hâlâ teşkil eden ruhtur.”

“Geleceği sadece dün değil, yarın da ölçmeliyiz.”

“Geçmişi anlamayanlar, geleceği kuramazlar.”

“Bir millet, tarihini inkâr ettiği an çürümeye başlar.”

“İnsan, dünle beraber yaşayıp, bugün için çalışmalıdır.”

“Bir insanın yalnızca yaradılışında değil, ahlakında da bir ırkı vardır.”

“Bir milletin tarihi, onun vicdanıdır.”

“Güzelliği, hayatın bütünü içinde değil, hayatın herhangi bir yerinde bulabiliriz.”

“Bir insan, kendi doğrularını taşır, başkasının doğrularını değil.”

“Kendini bilen, elbette tarihini de bilir.”

“Bir toplum, tarihinin ne olduğunu bilirse, hangi meydanı kovalayacağını da bilir.”

“Tarih, yalnızca bugün için değil, yarın için de bir kaynaktır.”

“Yalnız bir insanın işi olmadığı gibi, bir milletin de yalnız tarihle işi olmaz.”

“Tarih, geçmişte kalmış kuru bir bilgi değil, bugünün yargılarından ve düşüncelerinden doğmuş yaşayan bir bilgidir.”

“Bir milletin kültürü, onun tarihi kadar, hatta daha fazla önemlidir.”

“Tarih, geçmişle değil, bugünle ilgilenen bir bilimdir.”

“Bir millet, tarihini sevmiyorsa, onu değiştirmeye çalışmalıdır.”

“Geleceği olmayan bir milletin, tarihi de olamaz.”

“Gelecek, yalnızca geçmişin yargılarından doğmaz, gelecek bugünden doğar.”

“Bir insan, kendi ruhundan, kendi tarihinden, kendi kültüründen ve kendi yaratıcılığından yaratılır.”

“Bir insan, kendi tarihini bilmeyen bir adamdır.”

“Bir insanın tarihi, bir milletin tarihidir.”

“Bir millet, kendisini tanımadıkça, başka milletlerin yanlış yargılarına maruz kalır.”

“Bir insanın, ruhunda taşıdığı tarih, bir milletin tarihinden ibarettir.”

“Bir insan, kendi kültürünün yüreğinde yaşar.”

“Bir insan, kendi milletinin tarihine ve kültürüne saygı duymazsa, başka milletlerin saygısını da kazanamaz.”

“Bir insanın, kendi milletinin tarihini ve kültürünü sevmesi, başka milletlerin tarihini ve kültürünü de sevmesi anlamına gelir.”

“Bir millet, kendi tarihine ve kültürüne saygı duymadığı takdirde, başka milletlerin saygısını kazanamaz.”

“Bir insan, kendi milletinin tarihini ve kültürünü sevmedikçe, başka milletlerin tarihini ve kültürünü sevemez.”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir