Angola Atasözleri

Angola Atasözleri

Afrika’nın güzelliği, zengin kültür mirası ve atasözleri ile şekillenir. Angola, kendi etnik çeşitliliğine ve tarihine sahip, büyüleyici bir ülkedir. Angola atasözleri, toplumun değerleri, bilgeliği ve günlük yaşamın hikayelerini içerir.


Angola Atasözleri

1. Aklınla konuş, dilinle değil.

2. Bir dirhem şeref, bir batman altından daha değerlidir.

3. Birlikten kuvvet doğar.

4. Cesaret aklın kölesidir.

5. Doğruyu söylemekten korkma.

6. Düşmanını tanımak, kendini tanımaktan daha önemlidir.

7. Fakirlik bir utanç değil, ama tembellik utanç vericidir.

8. Geçmişe bakmak, geleceği görmeyi engeller.

9. Güçlü olan her zaman haklı değildir.

10. Haklı olanın sesi her zaman gür çıkar.

Angola Atasözleri
Angola Atasözleri

11. Hayatta en önemli şey dürüstlüktür.

12. İyi bir dost karanlıkta bir ışık gibidir.

13. İyi bir lider, halkını aydınlığa götürür.

14. Konuşmadan önce düşün, düşünmeden önce dinle.

15. Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.

16. Susmak altın, konuşmak gümüştür.

17. Tembellik her türlü kötülüğün anasıdır.

18. Vatan sevgisi imandan gelir.

19. Yaşamak için savaşmak, savaşmak için yaşamak değil.

20. Yalan söylemektense susmak daha iyidir.

21. Zorla güzellik olmaz.

22. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

23. Erken kalkan yol alır.

24. İyilik yapan iyilik bulur.

25. Konuşacağı zaman düşün, susacağı zaman ise hiç düşünme.

26. Ne ekersen onu biçersin.

Benzer Konular  Andorra Atasözleri
Atasözleri