Azeri Atasözleri

Azeri Atasözleri

Azerbaycan atasözleri, Azerbaycan halkının geleneksel bilgelik, deneyim ve yaşam felsefesini yansıtan deyimlerdir. Bu atasözleri genellikle nesilden nesile aktarılmıştır ve genellikle toplumun belirli bir değerini, ahlaki bir dersi veya yaşamla ilgili bir gerçeği ifade ederler. Azerbaycan atasözleri, Azerbaycan Türkçesi’nde ifade edilir ve genellikle basit ancak etkileyici bir dille yazılmıştır.

Bu atasözleri, genellikle günlük hayatın zorluklarıyla başa çıkmak, ilişkilerde sağlıklı iletişim kurmak, çalışma etiği, sabır, kararlılık ve diğer önemli yaşam becerileri hakkında bilgelik sunar. Azerbaycan toplumunun tarihî, kültürel ve sosyal dokusunu yansıtır ve genellikle geleneksel Azerbaycan yaşam biçiminin bir parçasıdır. İşte Azeri Atasözleri


Azeri Atasözleri

“Yaxşı danış, sonra işlə.” – “Önce iyi danış, sonra iş yap.” (Karar vermeden önce sağlam bir danışma süreci izle.)

“Ələ əvəl, aya əl!” – “Kolay yolu seçme, seçtiyin yolda ilerle.” (Zorluklardan kaçınmamalı, doğru yolda kararlılıkla ilerlemelisin.)

“Möhtəşəm kişi at oxu gəlməz.” – “Harika adam, altın madeni gelir.” (Başarılı olmak için sabır ve çaba gerektiğini ifade eder.)

“Yağıllıq yoxsa, yağ yoxluq.” – “Zekâ yoksa, zenginlik de yoktur.” (Zekânın önemini vurgular.)

“Pulda olsan, qələmde olsan, yarasan, çəkərsən.” – “Paran, kalemin, aklın varsa, her işi başarırsın.” (Bireyin kendi yetenekleriyle başarıya ulaşabileceğini ifade eder.)

“Ayıq tütməz təzə deyil.” – “Açık tütmeyen ateş, taze değildir.” (Bir işin hızlı yapılmasının, kalitesiz olduğunu ifade eder.)

“Göylərin sahibi səmasan.” – “Göğün sahibi gökyüzü değil.” (Her şeyin bir sahibi olduğunu ve insanın sınırlarını bilmesi gerektiğini vurgular.)

“Pəhrizdən yaxşı dost, düşmən tapmısan.” – “Düşman, diyetten daha iyi bir dosttur.” (Zorluklarla başa çıkarken bile dostluğun önemini vurgular.)

“Oxuyan ələ, qara bulaşmaz.” – “Kitap okuyanın eli, kara bulaşmaz.” (Bilginin kişiyi kötü alışkanlıklardan koruyacağını ifade eder.)

Benzer Konular  Angola Atasözleri

“Şadlıq itiylə ölərsənsə, ona görə ki, az mənalısansa.” – “Eğer bir köpek yüzünden ölürsen, o köpek az manalıdır.” (Küçük meseleler için büyük fedakarlıkların gereksiz olduğunu vurgular.)

“Axşam gəlir, gün sönmür.” – “Akşam geliyor ama gün bitmiyor.” (Umutsuzluk anlarında bile hayatın devam ettiğini ifade eder.)

“Böyüyə atı oxşa!” – “Ağaca benzetilen atın ölçüsü!” (Kişinin kendi yetenekleri ve sınırlarıyla ilgili olması gerektiğini vurgular.)

“Dünya dönməsin sən qızaçıb qalma!” – “Dünya dönmeye devam ederken, durup bekleme!” (Fırsatların kaçmasına izin vermemenin önemini vurgular.)

“Günəşin doğduğu yerdən da batır.” – “Güneş doğduğu yerden battı.” (Her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğunu ifade eder.)

“Hansı tayğa girir, özü ona düşər.” – “Hangi havuza girersen, sonuç senindir.” (Yaptığın seçimlerin sonuçlarına katlanmanın önemini vurgular.)

“Ölünün də dostu ola.” – “Ölünün bile dostu olur.” (Dostluğun ne kadar değerli olduğunu ifade eder.)

“Qızıl bilanın belə bir üzü olar.” – “Her kese altın bilezik takılmaz.” (Herkesin özel bir niteliği ve değeri vardır.)

“Yolun olmayandan, quş qonaq getməz.” – “Yolu olmayana kuş bile misafir olmaz.” (Hazırlıksız olmanın sonuçlarını ifade eder.)

“Özü aydın olanın yolu darda olmaz.” – “Kendi bilgeliği olanın yolu dar değildir.” (Bilgelik ve özgüvenin kişiyi zorluklardan koruyacağını vurgular.)

“Durna döyülmüş kimi yer.” – “Yaralı ceylan gibi yer.” (Korunmasız olduğunda dikkatli olmanın önemini vurgular.)

“Kişi kişini tanır, ayağını alışdırır.” – “Kişi kişiyi tanır, ayağını alıştırır.” (Kişinin çevresinin onun gelişiminde etkili olduğunu ifade eder.)

“Kürkünü nəğd edib almaq lazımdır.” – “Kürkünü önceden kontrol etmek gerekir.” (Bir şeyi satın almadan önce iyice düşünmenin ve değerlendirmenin önemini vurgular.)

“Özünə gələn xayır deyənə bax.” – “Kendine iyi davranana bak.” (Kendi ihtiyaçlarını ve refahını düşünen kişinin mutlu olacağını ifade eder.)

Benzer Konular  Arjantin Atasözleri

“Şübhə qırmızı xalıdır.” – “Kuşku, kırmızı bir bayraktır.” (Kuşkulu durumlarda dikkatli olmanın önemini vurgular.)

Atasözleri