1. Anasayfa
  2. Güzel Sözler

Felsefe ile ilgili sözler


0

Felsefe, insanlığın en eski ve en derin düşünsel uğraşlarından biridir. Varoluşun, bilginin, ahlakın ve anlamın peşindeki bu sorgulama, yüzyıllar boyunca büyük filozofların düşünceleriyle şekillenmiştir. Felsefe üzerine söylenen sözler, bu disiplinin zenginliğini ve insan düşüncesine kattığı derinliği yansıtır. İşte felsefenin önemini ve derinliğini anlatan unutulmaz sözler

“Felsefe, bir zamanlar sorulmuş ve hala cevabı bulunamayan soruların peşinde koşmaktır.” – Bertrand Russell

“Bilgi erdemdir.” – Sokrates

“Düşünüyorum, öyleyse varım.” – René Descartes

“Felsefe, sorular sormayı bilmek ve cevap aramaktır.” – Immanuel Kant

“Bilgeliğin başlangıcı, hayret etmektir.” – Sokrates

“Hayatın anlamı, onu anlamlı kılmaktır.” – Friedrich Nietzsche

“Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama çabasıdır.” – Aristoteles

“Bilgi, kudrettir.” – Francis Bacon

“Felsefe, aklın gözüyle hakikati görmeye çalışmaktır.” – Platon

“Mutluluğun sırrı, sahip olduklarınla yetinmektir.” – Epikuros

“En büyük cehalet, bilmediğini bilmektir.” – Sokrates

“Felsefe, doğru düşünmenin sanatıdır.” – Ludwig Wittgenstein

“Bilgelik, neyi bilmediğini bilmektir.” – Konfüçyüs

“Felsefe, evreni anlamanın anahtarıdır.” – Baruch Spinoza

“Kendi kendini tanı.” – Sokrates

“Erdem, ruhun sağlığıdır.” – Sokrates

“Felsefe, insanı bilge kılar.” – Marcus Aurelius

“Hayat, bir sınavdır ve felsefe, bu sınavın rehberidir.” – Seneca

“Felsefe, yaşamın anlamını aramaktır.” – Jean-Paul Sartre

“Gerçek bilgi, insanın ne kadar cahil olduğunu bilmesidir.” – Lao Tzu

“Felsefe, düşüncenin temelidir.” – Karl Jaspers

“Evrende hiçbir şey kaybolmaz, her şey dönüşür.” – Herakleitos

“Felsefe, hayatın aynasıdır.” – Michel de Montaigne

“İnsan, özgürlüğünü düşünce yoluyla kazanır.” – Hegel

“Felsefe, insanın kendi üzerine düşünmesidir.” – Albert Camus

“Gerçek bilgi, sadece deneyimle elde edilir.” – John Locke

“Dünya, büyük bir kitaptır ve felsefe, bu kitabın anahtarıdır.” – Galileo Galilei

“Felsefe, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğretir.” – Demokritos

“İnsan, düşündüğü kadar özgürdür.” – Jean-Jacques Rousseau

“Felsefe, düşünmenin müziğidir.” – Friedrich Nietzsche

“İnsan, varoluşunun anlamını sorgulamalıdır.” – Viktor Frankl

“Felsefe, evrensel bilgeliğin peşinde koşmaktır.” – Plotinos

“Gerçek özgürlük, düşünce özgürlüğüdür.” – John Stuart Mill

“Felsefe, bilginin sınırlarını zorlamaktır.” – Edmund Husserl

“Hayat, felsefi bir yolculuktur.” – Søren Kierkegaard

“Bilgelik, doğru yaşamın anahtarıdır.” – Pythagoras

“Felsefe, sonsuz bir arayıştır.” – Emmanuel Levinas

“İnsan, düşünceyle yücelir.” – Baruch Spinoza

“Felsefe, insanın varoluşunu anlamlandırma çabasıdır.” – Martin Heidegger

“Bilgelik, doğanın öğretmenidir.” – Cicero

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir