1. Anasayfa
  2. Güzel Sözler

Fransız Devrimi ile ilgili sözler


0

Fransız Devrimi, tarih sahnesinde devrimlerin en ikonik ve etkileyici olanlarından biridir. Bu dönem, pek çok önemli figürün unutulmaz sözlerle tarihe geçtiği bir zamandı. Devrimin fikirleri ve duyguları, bu döneme ait benzersiz alıntılarla yansıtılır. Örneğin, “Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” sloganı, Fransız Devrimi’nin ruhunu simgeler. Jean-Jacques Rousseau’nun “İnsanlar özgür doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak bulunurlar” sözü ise devrimin temel felsefi düşüncesini özetler. Ayrıca, Devrim’in önde gelen isimlerinden Maximilien Robespierre’in “Özgürlük, mecburiyetin kılıcıdır.” sözü de bu döneme ait unutulmaz alıntılardan biridir.

“Halkın sesi yasaların üstündedir.” – Mirabeau

“Özgürlük ne bir armağan ne de bir hediye, kazanılması gereken bir hak.” – Georges Danton

“Bir halk yemek yemeden özgürlüğüne kavuşamaz.” – Jean-Jacques Rousseau

“Bir halkın kaderini belirleyen, kendi kaderini belirler.” – Robespierre

“Kıyametin kopması daha iyidir, her zaman aynı şekilde yaşamaktan.” – Marie Antoinette

“Bir hükümet kendisine başkaldırmayan halkı yok edemez.” – Lenin

“Özgürlük, başkalarının düşündüğünü yapma hakkıdır.” – Voltaire

“Bir toplumun iyiliği, en zayıf bireyin iyiliğiyle ölçülür.” – Voltaire

“Yeryüzünde en zorlu zincir, bir halkın kendi cahilliğidir.” – Voltaire

“Özgürlük olmadan eşitlik, ayrıcalıklı sınıfların hakimiyeti demektir.” – Robespierre

“Korku sadece adaletin hizmetindedir, adalet korkunun değil.” – Robespierre

“Tanrı olmayan bir toplum, eninde sonunda özgürlüğü ve eşitliği sağlar.” – Maximilien Robespierre

“Bir hükümetin meşruiyeti, halkın refahıyla ölçülmelidir.” – Danton

“Her türlü özgürlük, güvensizlik ve yoksulluğun sonuçlarıdır.” – Marat

“Bir halkın varlığı, onun mutluluğunu sağlayan hükümetin varlığına dayanır.” – Thomas Jefferson

“Özgürlük, özgürlüğün savunulduğu her yerde kazanılır.” – Abraham Lincoln

“Bir halk, bir devrim yapmadan önce, cahil ve vurdumduymazdır; sonra ise, bilge ve pişman.” – Thomas Jefferson

“Bir halk, haksızlığa uğrarsa sessiz kalmamalı, sadece isyan etmeli değil, aynı zamanda değişim için çalışmalıdır.” – Martin Luther King Jr.

“Yüzyıllar boyunca biriktirilmiş baskılar, bir gün patlayarak devrimi doğurur.” – Thomas Jefferson

“Devrim yapmadan önce yaşamak, ölmeden önce yaşamaya benzer.” – Albert Camus

“Bir halkın özgürlüğü, hükümetin adaletinden doğar.” – John Locke

“Devrim, hükümetin değişmesi değil, halkın ruhunun değişmesidir.” – Thomas Jefferson

“Devrim, bir fikrin bıçakla değil, bir fikirle öldürüldüğü yerdir.” – George Orwell

“Halklar, kendi kaderlerini belirlemek için kendi kaderlerini alırlar.” – Franklin D. Roosevelt

“Bir halkın özgürlüğü, halkın iradesinin yansımasıdır.” – Thomas Paine

“Bir halk, kendisini yönetme hakkını elinde tutmadıkça, özgür olamaz.” – Abraham Lincoln

“Özgürlük, hükümetin insanların ihtiyaçlarını karşıladığı yerdir.” – Franklin D. Roosevelt

“Bir halk, özgürlüğü için savaşmadıkça, özgür olamaz.” – Martin Luther King Jr.

“Özgürlük, herkesin eşit bir şekilde paylaşabileceği bir haktır.” – Nelson Mandela

“Bir halkın özgürlüğü, hükümetin adil olmasına bağlıdır.” – John F. Kennedy

“Bir halk, hükümetin adaletini talep etmekten asla vazgeçmemelidir.” – Mahatma Gandhi

“Bir halk, özgürlüğü için gerektiğinde savaşmalıdır.” – Winston Churchill

“Bir halk, hükümetin gücünü sınırlamak için bir araya gelmelidir.” – Barack Obama

“Bir halk, hükümetin insan haklarına saygı göstermesini beklemelidir.” – Jimmy Carter

“Bir halk, hükümetin hesap vermesini talep etmek için birlikte hareket etmelidir.” – Ronald Reagan

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir