1. Anasayfa
 2. Ne Demek

Molla ne demek?


0

“Molla”, genellikle İslam ülkelerinde kullanılan bir unvan ve meslek adıdır. Arapça kökenli olan “molla” kelimesi, “öğretmen”, “din bilgini” veya “dini lider” anlamına gelir. “Molla” terimi, genellikle dini bilgiye sahip olan ve dini konularda eğitim veren bir kişiyi ifade eder.

“Molla”lar genellikle camilerde veya medreselerde dini eğitim veren ve din konularında fetvalar veren kişilerdir. İslam hukuku, Kuran’ı Kerim ve hadisler gibi dini metinler hakkında derin bilgiye sahiptirler. Ayrıca toplum içinde dini konularda danışılan ve liderlik yapan kişilerdir.

Molla, İslam toplumlarında toplumun dini ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir figürdür. Geleneksel olarak, molla, genç müslümanlara dini eğitim vermek, cemaate ibadetin nasıl yapılacağını öğretmek ve dini soruları cevaplamak gibi görevleri yerine getirir.

Ancak, molla unvanı ve rolü, farklı İslam toplumlarında farklılık gösterebilir. Bazı bölgelerde molla, daha resmi bir din görevlisi veya mahkeme hakimi olarak görev yaparken, diğer yerlerde daha yerel ve toplum tabanlı bir liderlik rolü üstlenir.

“Molla” terimi, Türkçe’de bazen alay etmek veya taşlamak için de kullanılabilir. Ancak bu kullanım, genellikle resmi olmayan ve şaka amaçlıdır.


Molla Kelimesinin Anlamları ve Kullanımı

“Molla” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçe’de farklı anlamlara sahip olabilir:

 1. İslam Dini Alimi:
 • “Molla” kelimesinin en yaygın anlamı, İslam dini eğitimi almış ve dini konularda bilgi sahibi olan kişileri ifade eder.
 • Bu anlamda, “imam”, “hoca” veya “vaiz” kelimelerine benzer bir anlam taşır.
 • Mollalar genelde camilerde veya medreselerde görev yaparlar.
 1. Dindar Kişi:
 • “Molla” kelimesi dindar ve dinine bağlı olan kişileri ifade etmek için de kullanılabilir.
 • Bu anlamda, “sofu” veya “muhafazakar” kelimelerine benzer bir anlam taşır.
 1. Yaşlı ve Saygın Kişi:
 • “Molla” kelimesi nadiren de olsa yaşlı ve saygın kişileri ifade etmek için de kullanılabilir.
 • Bu anlamda, “ağabey” veya “amca” kelimelerine benzer bir anlam taşır.
 1. Gerici Kişi:
 • “Molla” kelimesi olumsuz bir anlamda da kullanılabilir ve gerici ve yeniliklere karşı olan kişileri ifade edebilir.
 • Bu anlamda, “yobaz” veya “fanatik” kelimelerine benzer bir anlam taşır.

Molla Kelimesinin Kullanımı:

 • “Molla” kelimesinin kullanımı, kelimenin hangi anlamda kullanıldığına bağlıdır.
 • Dini alim anlamında kullanıldığında saygılı bir şekilde kullanılır.
 • Dindar kişi anlamında kullanıldığında da genelde saygılı bir şekilde kullanılır.
 • Yaşlı ve saygın kişi anlamında kullanıldığında da saygılı bir şekilde kullanılır.
 • Gerici kişi anlamında kullanıldığında ise olumsuz bir anlam taşır.

Molla Kelimesinin Kökeni:

 • “Molla” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada “efendi” veya “sahip” anlamlarına gelen “mevla” kelimesinden türemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir